За нас

"Общността" (Общността.com) е интернет сайт на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен". Представлява онлайн платформа за набиране на дарения за благотворителни проекти, каузи и събития.

Всеки, който иска да ползва възможностите и услугите на тази дарителска платформа трябва да прочетете внимателно настоящите Общи условия на "Общността", преди да я използва, и да се съгласи с тях. Общите условия представляват един Договор между Вас и Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен", с който получавате правото да използвате услугите на "Общността" при спазване на конкретни условия.

Общите условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на "Общността" и Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен". Чрез Вашата регистрация и достъп до (зареждането на) "Общността" Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте "Общността".