Мисия

Общността.com е онлайн дарителска платформа с Мисия за създаване, популяризиране, финансиране и реализиране на обществено полезни проекти, каузи и събития.

Общността.com се поддържа от Фондация Обществен дарителски фонд Сливен, регистрирана в Централния Регистър на Министерството на Правосъдието и предоставя възможност за набиране на финансови средства и друга нефинансова помощ чрез доброволни дарения, в ползва на обществено полезни проекти, каузи и събития.

Общността.com дава възможност за едновременното провеждане на неограничен брой мероприятия на физически лица, организации и институции, които искат да набират средства и доброволци чрез дарителската платформа. Изразходването на набраните суми се контролира и следи от Фондация Обществен дарителски фонд Сливен създател на дарителската плтформа.