Подкрепа на бедните общности в Сливенския регион за по-добро здраве и образование

Категория: Благотворителност

Местоположение:

гр. Сливен и региона

Основна цел:

Проектът е насочен към бедните общности в нашия регион, които живеят в малките населени места. С него целим да намалим неравенството за достъп до образование и здравна подкрепа в настоящата ситуация на пандемия, чрез осигуряване на технически средства и достъп до интернет за децата, както и закупуване на апарати за измерване на кръвното налягане, пулс и кръвна захар.

Конкретни цели:

Тази кауза е продължение на стартирала кампания, подкрепена от Програмата Global Challenges Local Solutions, с която ще бъдат закупени 30 таблета, 10 апарата за измерване на кръвно налягане и пулс и 10 апарата за измерване на кръвна захар. Целта ни е чрез събиране на дарения да закупим още 10 апарата за кръвно налягане и 10 апарата за кръвна захар.

Основни дейности:

  1. Закупуване на апарати
  2. Предоставяне

Необходим общ бюджет по пера:

  • апарати за измерване на кръвно налягане - 500 лв.
  • апарати за измерване на кръвна захар - 500 лв.

Очаквани резултати:

Закупени и предоставени на малки отдалечени населени места в региона на гр. Сливен 10 апарата за измерване на кръвно налягане и 10 апарата за измерване на кръвна захар.

730 лв.
са събрани от 1000 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 20.03.2021 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. "Славянска" 3, ет. 4
Лице за контакт:
Дора Куршумова
Телефон: 044 411 832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. "Славянска" 3, ет. 4
Лице за контакт:
Дора Куршумова
Телефон: 044 411 832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ