Указания за включване на събитие

КАК ДА СЪЗДАДЕМ И ВКЛЮЧИМ СЪБИТИЕ В ОБЩНОСТТА.COM?

Вие имате конкретна идея за събитие как да постигнете целите си. Нуждаете се от финансиране на конкретни дейности. Покажете на общността какви са вашите цели и планирани дейности. Oбщността.com може повече от всеки един от нас.

Събитието е Вашето мероприятие с благотворителна цел, за което събирате дарения – пари, материали или доброволен труд. То може да бъде също и апел за нещо еднократно (концерт, съзтезание, и.т.н.) или за многократно (основна, текуща и повтаряема дейност на вашата организация). И в двата случая мероприятието има определена финансова цел и срок за събирането на необходимите Ви дарения. Мероприятието може да се подновява. Самото име на мероприятието може да не повтаря съдържателно името или дейности на Събитието, а да бъде нещо атрактивно и запомнящо се.

По-долу е описано стъпка по стъпка как можете да създадете събитие.

1. Влезте в платформата Общността.com

Ако вече имате регистрация, използвайте бутона "Вход за потребители" в горната част на началната страница под въртяшите се банери. Вход има и по-долу на началната страница.

За да създадете събитие, да следите даренията за Вашите събития или да видите какво се случва с Вашето дарение, е необходимо първо да се регистрирате в ОБЩНОСТТА.COM.

Ако влезете с Вашия профил от Facebook, Twitter или Google, Вашата първоначална регистрация ще се създаде автоматично. Използвайте долния бутон за бърза регистрация.

2. Разгледайте създадените каузи в Общността.com

Изберете от падащото меню "Събития" - изберете „Всички събития". Използвайте филтрите в дясно, за да сортирате по категории. Можете да потърсите по място, а и по ключова дума, като я напишете в търсачката.

Ако някой вече е създал същото събитие, помислете дали искате да създадете своето събитие със същото съдържание. А може би е по-добре да дарите или да създадете събитие в подкрепа на събитието.

3. Основни стъпки за включване

Изберете от падащото меню "Събития" - "Включи събитие" и следвайте инструкцията. Информацията за събитието е разположена на няколко стъпки в отворения модул. Събитието няма да бъде запомнено от Общността.com, докато не попълните всички задължителни полета (отбелязаните със звездичка) и докато не отбележите с клик, че сте съгласни с Общите условия.

Стъпка 1: Описание на събитието

  • Изберете конкретно събитие. Дайте му крaтко и ясно име.
  • Изберете подходяща категория - това ориентира дарителите, които търсят и имат предпочитания.
  • Посочете мястото където ще се реализира.
  • Посочете сумата, която Ви е необходима. Нека тази сума да е максимално реалистична.
  • Посочете срок, до който искате да съберете сумата. Не го удължавайте излишно.
  • Подробностите опишете в полетата "цели, основни дейности, общ бюджет, резултати". Там можете да форматирате текста, както намерите за добре.

Стъпка 2: Информация за получателя

В чия полза създавате събитието? Напишето името на получателя на даренията - физическо лице или организация.

Някои дарители искат да подкрепят събитие в тяхното родно място - затова посочете града или селото (където живее получателя на дарението).

Добавете лице за контакт, контакти и уебсайт на получателя, ако има такъв.

Одобряването на Получателя на даренията (физическо лице или юридическо лице) става на базата на представени от него/нея документи. Документите са основа за подписването на договор между Получателя на даренията, набрани чрез "Общността.com", и Фондацията, която я управлява. Така гарантираме на дарителите, че с даренията им няма да бъде злоупотребено.

Администраторите на "Общността.com" ще се свържат с получателя, за да поискат тези документи.

Стъпка 3: Информация за Създателя. А това сте Вие.

За потребителите ще е видимо само Вашето име. Останалото ще бъде известно само на администратора.

Ако се чудите може ли Създателят на събитието и Получателят на даренията да са едно и също лице - Да, може. 

Стъпка 4: Добавяне на снимки и видео

С тях можете да илюстрирате събитието и зададете основна снимка и галерия от снимки.

Препоръчителният размер за основната снимка на събитието е 520 x 380 px.

Системата няма да качи снимки (файлове) по-големи от 2MB.

Можете да създадете галерия, като добавяте още снимки. Натиснете за всяка следваща снимка бутона"+". После изберете снимка(и) от компютъра си.

Може да качите  видео от Youtube или Vimeo.

Не забравяйте да кликнете, че сте съгласни с Общите условия, като преди това сте ги прочели.

С натискането на бутона "Създай събитие", то ще бъде запазено от системата, но НЯМА да бъде автоматично публикувано в Общността.com.

Когато бъде одобрено от администратор, ще получите имейл в пощенската кутия с известие, че събитието Ви е активено.

Не е трудно нали! Ако сте готови, натиснете бутона включи събитие.