Наблюдател за Нас

Обществен дарителски фонд Сливен организира обучение на доброволци за набиране на средства от дарители

Обществен дарителски фонд Сливен организира двудневно обучение за доброволци – представители на браншови и работодателски организации за малък и среден бизнес, големи фирми, нестопански организации, занимаващи се с дарителство и благотворителност. То има за цел да помогне на участниците да получат полезни знания и практически умения за набиране на средства от дарители.

Обучението ще се проведе на 24 и 25 септември 2015 г. в Информационен център Европа Директно – Сливен, ул. Славянска № 3, ет. 4.

Основните теми, които ще бъдат представени са: Какво е набиране на средства?; Мотивация на дарителите; Техники и методи за набиране на средства; Планиране на набирането на средства.

Всеки участик в обучението ще получи сертификат за участието, както и ще има възможност по време на практическите упражнения да създаде свое събитие или кауза за събиране на дарения което да бъде качено на Дарителската платформа на Фонда.

Обучението е част от проект на Обществен дарителски форд – Сливен по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Името на проекта е „Обществен дарителски фонд Сливен – доверен партньор на дарителски каузи и проекти”, и неговата цел е да повиши капацитета на ОДФ-Сливен за създаване на условия за по-голяма информираност и привличане на дарители, доброволци и партньори за дарителски каузи и проекти на територията на град Сливен и региона.

С УВАЖЕНИЕ,

Стоян Марков – мениджър на проекта

За контакти и информация:

Тел: (044) 411 832; (+359) 883 299 67;

E-mail: odf.sliven@gmail.com

Източник: http://www.nabludatel.bg/index.php?id=184377