Сливен Нюз за Нас

Семинар за ползите от дарителството се проведе в Областна управа

Днес в Областна администрация Сливен се проведе семинар за представители на държавни организации, бизнеса и неправителствените организации, занимаващи се с дарителство и благотворителност.

В работната среща взеха участие заместник областният управител Камен Костов, както и ръководители и служители от областни и общински структури, представители на НПО сектора и граждани, интересуващи се от организирането на благотворителни каузи. 

Мероприятието бе организирано от Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, а основните разисквани теми бяха ползата от дарителството, начини за ефективно набиране на средства, създаване на дарителски кръг и дарителска платформа. По време на активна дискусия, участниците имаха възможност да натрупат практически умения за създаване на събитие или кауза с благотворителна цел, а експерти в областта даваха разяснение по вече успешно изпълнени кампании.

В края на семинара, всеки участник получи сертификат, удостоверяващ участието в дискусиите.

Източник: http://sliven-news.com/index.php/sliven/6921-семинар-за-ползите-от-дарителството-се-проведе-в-областна-управа.html