The News of Бургас за Нас

Обществен дарителски фонд Сливен организира семинар за дарители

Обществен дарителски фонд – Сливен организира семинар за дарители – представители на бизнеса и държавни организации, занимаващи се с дарителство и благотворителност. В рамките на обучението участниците ще бъдат запознати с ползите от дарителството, Дарителската платформа и начините за даряване и реализиране на дарителски каузи и проекти.
Семинарът ще се проведе от 10:00 до 13:00 ч. в Областна администрация – Сливен, зала „Георги Данчев”.

Основните теми, които ще бъдат представени са: „Каква е ползата от дарителството?”; „Начини за набиране на средства – Дарителски кръг и Дарителска платформа”; „Реализиране на дарителски каузи и проекти – представяне на добри примери”.

Семинарът е част от проект на Обществен дарителски фонд – Сливен по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Името на проекта е „Обществен дарителски фонд Сливен – доверен партньор на дарителски каузи и проекти”, и неговата цел е да повиши капацитета на ОДФ-Сливен за създаване на условия за по-голяма информираност и привличане на дарители, доброволци и партньори за дарителски каузи и проекти на територията на град Сливен и региона.

Източник: http://www.news-burgas.info/region/novini-ot-sliven/5062-obshtestven-daritelski-fond-sliven-organizira-seminar-za-dariteli