В подкрепа на бедните общности в Сливенския регион за по-добро здраве и образование

Категория: Образование и наука

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Проектът е насочен към бедните общности в нашия регион, които живеят в малките населени места. С него целим да намалим неравенството за достъп до образование и здравна подкрепа в настоящата ситуация на пандемия, чрез осигуряване на технически средства и достъп до интернет за децата, както и закупуване на апарати за измерване на кръвното налягане, пулс и кръвна захар.

Конкретни цели:

Закупуване на 30 таблети, 10 апарати за измерване на кръвно налягане и 10 апарати за измерване на кръвна захар. За тази цел имаме подкрепата на Програмата Global Challenges Local Solutions, но е необходимо да съберем още средства.

Основни дейности:

Закупуване на таблети за нуждаещи се ученици от малки населени места и разпределянето им чрез дарения на съответните училища. Закупуване на апарати за измерване на кръвно налягане и кръвна захар и разпределение на читалища в малки населени места, където доброволци ще помагат на възрастните хора при нужда да измерват кръвно налягане и кръвна захар.

Необходим общ бюджет по пера:

Целевата сума за събиране 3 000 лв. е разпределена - 2 500 лв. за таблети, 200 лв. за апарати за измерване на кръвно налягане и 300 лв. за апарати за измерване на кръвна захар.

Очаквани резултати:

Да дадем възможност на нуждаещи се ученици за качествено образование при дистанционно обучение. Да осигурим на възрастните хора в отдалечените малки села, където няма достъп до здравни услуги, възможност да си следят кръвното налягане и кръвната захар.

1 000 лв.
са събрани от 3 000 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 01.03.2021 г.

Даренията могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. Славянска 3
Лице за контакт:
Дора Куршумова
Телефон: 044 411832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Обществен дарителски фонд Сливен
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. Славянска 3
Лице за контакт:
Дора Куршумова
Телефон: 044 411832
E-mail: odf.sliven@gmail.com

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ